All posts by admin

Nama saya Fauzi Ahmad, Pemilik blog ini dan laman web cpintrass.com. Blog ini dibina 2008 dan memaparkan perbagai isu. Anda boleh kongsi pendapat dan komen anda. nota ------- IKLAN YANG DI KELUAR ADALAH SECARA AUTO OLEH PIHAK GOOGLE SAYA TIADA KAWALAN TERHADAP ISU DAN GAMBAR TERSEBUT FAUZI AHMAD Admin Terima kasih kepada pelawat blog ini dan pelanggan produk saya.

Bajet 2018 Sektor perniagaan dan bumiputera

BAJET 2018 : _FOKUS PERNIAGAAN DAN BUMIPUTERA_

1. Pelaburan berimpak tinggi

 Menekankan pelaburan berimpak tinggi: industri berkaitan petroleum, logistik, aeroangkasa, rel dan robotik

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan di 5 koridor termasuk: projek Wilayah Selatan Perak, Zon Bebas Cukai Bukit Kayu Hitam, Perindustrian Tok Bali dan Empangan Baleh, Sarawak: (RM1b)

 Dana strategik berimpak tinggi di bawah MIDA: (RM200j)

 Melanjutkan tempoh galakan cukai Principal Hub sehingga 31 Disember 2020

*2. Mengukuh Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)*

 Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan untuk modal kerja dan sektor perkhidmatan: (RM7b)

 Pinjaman di bawah SJPP membolehkan PKS mengautomasikan pengeluaran: (RM1b)

 Skim Pembiayaan PKS Patuh Syariah dengan subsidi kadar keuntungan 2%: (RM1b)

 Latihan, geran dan pinjaman mudah PKS di bawah SME Corp: (RM200j)

 Pembangunan industri dan produk halal di pelbagai agensi: (RM82j)

3. Pembiayaan Mikro

 Pinjaman dana Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN: RM500j)

 Amanah Ikhtiar Malaysia, (AIM: RM200j)

 Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) bagi usahawan bumiputera desa: (RM80j)

*4. Meningkatkan Eksport*

 Promosi dan peluasan pasaran eksport: (RM150j)

 Kemudahan kredit perlindungan insurans pengeksport PKS: (RM1b)

 Pinjaman mengautomasi pengeluaran perabot tempatan tujuan eksport: (RM100j)

5. Mempergiatkan Sektor Pertanian

 Bantuan dan insentif pesawah, pekebun kecil getah dan nelayan: (RM2.3b)

 Infrastruktur pengairan dan menaik taraf jalan ladang: (RM500j)

 Program pembangunan dan penanaman semula kelapa sawit: (RM140j)

 Program pertanian sebagai sumber kekayaan baharu: (RM200j)

 Penanaman semula kelapa (CARECA dan MATAG) secara berkelompok: (RM50j)

 Bantuan pesawah RM200 untuk 3 bulan sementara menunggu tuaian padi: (RM150j)
 Program penanaman semula getah dan kemudahan infrastruktur pengeluaran latex: (RM200j)

6. Mempergiatkan Industri Pelancongan

 Mengisytihar tahun 2020 sebagai Tahun Melawat Malaysia
 Tabung Pelancongan PKS dengan subsidi kadar faedah 2%: (RM2b)

 Tabung Pembangunan Infrastruktur Pelancongan: (RM1b)

 Program pembangunan dan promosi pelancongan: (RM500j)
 Memperluas hab serantau eVisa

 Galakan cukai bagi pelaburan hotel baharu 4 & 5 bintang dilanjutkan 2 tahun

 Galakan pengecualian cukai pendapatan dilanjutkan kepada 31 Disember 2020

*7. Industri pelancongan kesihatan : Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC: RM30j)*

*8. Memacu Sektor Logistik*

 Projek ECRL menghubungkan Pelabuhan Klang-Pengkalan Kubor

 Projek MRT2 Sungai Buluh-Serdang-Putrajaya (52km): Kos RM32b

 Projek High Speed Rail menghubungkan Kuala Lumpur – Singapura (350km)

 Projek Central Spine Road: (RM230j)

 Pulau Pangkor diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai kecuali alkohol dan rokok

 Special Border Economic Zone di Bukit Kayu Hitam

 Dana Pembangunan Pengangkutan: (RM3b)

 Tabung Pengangkutan Awam bagi modal kerja dan pembelian bas dan teksi: (RM1b)

 Menaik taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Langkawi

 Bina baru Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, Mukah dan Sandakan

9. Mengukuhkan Pasaran Kewangan

Pinjaman perniagaan gunakan harta intelek sebagai instrumen cagaran: (RM1.5b)

 Pengecualian duti setem atas nota kontrak Exchange-Traded Fund dan Structured Warrants bagi 3 tahun

 Potongan cukai bersamaan amaun pelaburan yang dibuat di dalam syarikat teroka

 Potongan cukai oleh pelabur budiman (angel investor) dalam syarikat teroka

 Pengecualian cukai pendapatan ke atas penerima geran khas Sukuk Hijau SRI

 Pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan fi pengurusan diperluas kepada dana SRI konvensional mulai 2018-2020

 Mewajibkan majikan membuat pembayaran gaji pekerja asing melalui akaun bank 

27. Program peningkatan keusahawanan Bumiputera:

 Keusahawanan dan Premis Perniagaan PUNB: (RM200j)

 Pembangunan vendor, TUBE, SUPERB, dan Anjakan Usahawan: (RM155j)

 Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres dan Pembiayaan Mudah Jaya: (RM200j)

31. Menjana Pendapatan Rakyat

 Program eRezeki, eUsahawan dan eLadang di bawah MDEC: (RM100j)

 Pinjaman mudah Food Truck 1Malaysia (FT1M) melalui Bank Rakyat dengan subsidi kadar faedah 4%: (RM120j)

 Program 1AZAM bagi meningkatkan pendapatan: (RM60j)

Program Motosikal Tiga Roda, mobilepreneur dan program MyAGROSIS: (RM25j)

 Penggunaan aplikasi e-hailing oleh pemandu teksi berdaftar sedia untuk membeli kereta baharu- geran RM5,000;

 Program BR1M: (RM6.8b)

 Subsidi barangan, pengangkutan, elektrik dan tol: (RM3.9b)

 Menyediakan 50 Kedai Rakyat 1Malaysia 2.0 (KR1M 2.0) dengan menjual 5 barang keperluan asas dengan harga rendah: beras, gula, minyak, tepung & gas memasak serta 50 SKU

 Penyeragaman harga barang keperluan asas di Sabah dan Sarawak: (RM80j)

 Agrobazaar Malaysia dengan harga jualan agro lebih rendah: (RM20j)

 Program FAMA dan LKIM bagi memastikan stok makanan berpatutan: (RM50j)

 Memansuhkan kutipan tol mulai 1 Januari 2018 bagi Batu Tiga dan Sungai Rasau, Selangor, Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Eastern Dispersal Link, Johor.

37. GST

Tiada GST ke atas pembekalan perkhidmatan oleh PBT

 Layanan GST berkadar sifar ke atas bahan bacaan termasuk majalah dan komik

 Pelepasan GST ke atas operator kapal persiaran (cruise)

 Pelepasan GST sepenuhnya diberi ke atas perkhidmatan pembinaan bangunan sekolah dan rumah ibadat yang dibiayai melalui sumbangan derma

 Pelepasan GST pengimportan peralatan berkaitan industri minyak dan gas di bawah satu perjanjian pajakan (lease agreement)

 Pelepasan GST diberi ke atas pengimportan big ticket items seperti kapal terbang dan kapal oleh syarikat penerbangan dan perkapalan

 Tiada GST bagi Perkhidmatan pengurusan & penyelenggaraan kediaman berstrata

*38. Geran Sepadan*

 Geran sepadan di bawah Dana Strategik Pelaburan Domestik bagi menaik taraf kemudahan Smart Manufacturing: (RM245j)

*39. Futurise Centre*

 Memperkukuh futurise centre di Cyberjaya sebagai pusat sehenti bagi syarikat korporat dan universiti, membangunkan prototype produk

*40. Galakan Cukai*

 Galakan Elaun Modal Dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor pengilangan dan sektor perkhidmatan

 Elaun Modal bagi peralatan ICT mulai 2018-2020

*41. Pembangunan Lestari*

 Skim Pembiayaan Teknologi Hijau untuk menggalakkan pelaburan industri teknologi hijau: (RM5b)

*42. Digital Free Trade Zone (DFTZ)*

 Penyediaan infrastruktur fasa satu DFTZ di Aeropolis, KLIA: (RM83.5j)

 Nilai de minimis bagi import dinaikkan dari RM500 ke RM800

*44. Warga GLC*

 Meningkatkan pengagihan keuntungan kepada pekerja

 Memperkenal Flexible benefits – menukar kelayakan cuti kepada ganjaran tunai & fleksibel work arrangement

 Meningkatkan pelaburan latihan dan bantuan pendidikan untuk anak pekerja

Oleh _Sekretariat DPMM_