GRAF SURAH MELAWAN BILANGAN AYAT

SURAH

NAMA SURAH

BILANGAN AYAT

1

Al-Fatihah

7
2

Al-Baqara

286
3

Al-i'Imran

199
4

An-Nisaa

175
5

Al-Maidah

119
6

Al-An'am

164
7

Al-A'raf

206
8

Al-Anfal

75
9

At-Tauba

129
10

Yunus

109
11

Hud

123
12

Yusuf

111
13

Ar-Ra'd

43
14

Ibrahim

52
15

Al-Hijr

99
16

An-Nahl

127
17

Al Israa

111
18

Al-Kahf

110
19

Maryam

98
20

Ta-ha

135
21

Al-Anbiyaa

112
22

Al-Hajj

78
23

Al-Muminun

118
24

An-Nur

64
25

Al-Furqan

77
26

Ash-Shu'araa

227
27

An-Naml

93
28

Al-Qasas

88
29

Al-Ankabut

69
30

Ar-Rum

60
31

Luqman

34
32

As-Sajda

30
33

Al-Ahzab

73
34

Saba

54
35

Fatir

45
36

Ya-Sin

83
37

As-Saffat

182
38

Sad

88
39

Az-Zumar

75
40

Al-Mu'min

85
41

Fushshilat

54
42

Ash-Shura

53
43

Az-Zukhruf

89
44

Ad-Dukhan

59
45

Al-Jathiya

37
46

Al-Ahqaf

35
47

Muhammad

38
48

Al-Fat-h

29
49

Al-Hujurat

18
50

Qaf

45
51

Adz Dzariyat

60
52

At-Tur

49
53

An-Najm

62
54

Al-Qamar

55
55

Ar-Rahman

78
56

Al-Waqi'a

96
57

Al-Hadid

29
58

Al-Mujadila

22
59

Al-Hashr

24
60

Al-Mumtahana

13
61

As-Saff

14
62

Al-Jumu'a

11
63

Al-Munafiqun

11
64

At-Taghabun

18
65

At-Talaq

12
66

At-Tahriim

12
67

Al-Mulk

30
68

Al-Qalam

52
69

Al-Haqqa

52
70

Al-Ma'arij

44
71

Nuh

28
72

Al-Jinn

28
73

Al-Muzzammil

20
74

Al-Muddatstsir

56
75

Al-Qiyamat

40
76

Al-Insaan

31
77

Al-Mursalat

50
78

An-Nabaa

40
79

An-Naazi'aat

46
80

Abasa

42
81

At-Takwir

29
82

Al-Infitar

19
83

Al-Mutaffifin

36
84

Al-Inshiqaq

25
85

Al-Buruj

22
86

At-Tariq

17
87

Al-A'la

19
88

Al-Gashiya

26
89

Al-Fajr

30
90

Al-Balad

20
91

Ash-Shams

15
92

Al-Lail

21
93

Adh-Dhuha

11
94

Al Insyiraah

8
95

At-Tin

8
96

Al-Alaq

19
97

Al-Qadr

5
98

Al-Baiyinah

8
99

Al-Zalzalah

8
100

Al-Adiyat

11
101

Al-Qari'a

11
102

At-Takathur

8
103

Al-Asr

3
104

Al-Humaza

9
105

Al-Fil

5
106

Quraish

4
107

Al-Ma'un

7
108

Al-Kauthar

3
109

Al-Kafirun

6
110

An-Nasr

3
111

Al-Lahab

5
112

Al-Ikhlas

4
113

Al-Falaq

5
114

Al-Nas

6

Sumbangan: http://cpintrass.com

ALQURAN ADALAH SATU MUJIZAT YANG DI TURUNKAN KEPADA NABI MUHAMAD S.A.W.

Setelah membaca sebuah buku, saya terjumpa satu cerita berkenaan surah dan bilangan ayat mengikut surah, apabila di plot graf akan terdapat perkataan Allah (dalam bahasa Arab). Jadi saya cuba membuat dengan menggunakan microsoft excel, hasil graf adalah seperti dibawah.

Apabila di cantumkan kalimah Allah akan wujud, ini bukti kekuasaan Allah dan Al Quran adalah kalam Allah. Selamat membaca Alquran.

Bacalah surah Al Waqiah sebagai amalan untuk murah rezeki